اطلاعات تماس :

تماس با ما


Tel:   +۹۸ ۲۱ ۸۸۵۸ ۵۱۷۷


Tel:   +۹۸ ۲۱ ۴۴۲۷ ۵۷۰۴


Mobile:    +۹۸ ۹۱۲ ۴۶۸ ۱۳۲۳


Mobile:    +۹۸ ۹۱۲ ۴۸۶ ۱۳۲۳

شماره موبایل : ۰۹۱۲۴۸۶۱۳۲۳

نقاشی و تزئینات ساختمان غرب تهران : ۴۴۲۷۵۷۰۴

شماره تماس در شمال تهران : ۰۲۱۸۸۵۸۵۱۷۷

آدرس کارگاه :  نصیراباد شهریار خیابان آزادگان خیابان مطهری کوچه نسترن ۴ پ۱۲

۰۹۱۲۴۸۶۱۳۲۳  – ۰۲۱۸۸۵۸۵۱۷۷ – ۰۲۱۴۴۲۷۵۷۰۴ – ۰۹۲۱۳۹۵۸۴۸۰